Štampa

Poštovani svu vrstu stampe radimo u partnerskom odnosu sa Izdavačko – štamparsko društvom CICERO osnovano je 1989. kao jedna od prvih privatnih štamparija u Srbiji. Konstantan rast i razvoj preduzeća tokom proteklih 25 godina pozicionirao je Cicero kao jednu od vodećih štamparija u zemlji.

Direkcija i studio smešteni su na Dedinju, dok se proizvodni pogon nalazi u Surčinu na 40 ari sopstvenog zemljišta, sa halama i magacinskim prostorom od oko 2000 m2. Štamparija poseduje najsavremeniju grafičku  opremu, počev od pripreme za štampu, same štampe i  knjigoveznice, čime je produkcija u potpunosti zaokružena.
Pored uobičajenih štamparskih proizvoda, opredeljenje preduzeća je produkcija knjiga, magazina, časopisa, kataloga, školskih udžbenika, umetničkih i drugih  monografija, za koje su dobijene brojne prestižne nagrade.
Svojim kvalitetom Cicero je stekao klijente u državnim organizacijama, javnim ustanovama, vodećim kompanijama u zemlji ali i u inostranstvu.
Ciljevi kvaliteta štamparije CMS-a & CICERA su potpuno razumevanje zahteva naručilaca i shodno tome pružanje vrhunske štamparske usluge, u najkraćem roku i po povoljnim cenama. U skladu sa tim uveden je sistem za menadžment kvaliteta prema standardu SRPS ISO 9001:2008.
Postavljeni ciljevi postižu se efektivnom organizacijom, stručnošću, predanim radom, stalnim unapređivanjem svih aktivnosti i investiranjem u savremenu štamparsku tehnologiju, a za konačnu ocenu uspešnosti najvažnia je ocena naših klijenata.

U cilju bližeg informisanja posetite nas na  www.cicero.rs

Priprema za štampu, štampanje i dorada (povezivanje):

  • Publikacija
  • Časopisa
  • Brošura
  • Knjiga
  • Udžbenika
  • Umetničkih monografija
  • Lifleta

Kao i svog ostalog štampanog materijala.

Visit fbetting.co.uk Betfair Review